19.12.2014

EHEDG publiceert nieuwe richtlijnen voor hygiëne voor een gebouw inzake het produceren van voeding

De European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) heeft een nieuwe reeks richtlijnen voor hygiënisch ontwerp principes voor voedsel fabrikanten vrijgegeven. In de laatste jaren is de aandacht voor de hygiëne in gebouwen toegenomen. Voorbeelden van listeria en andere bacteriën verspreid door condensaat, HVAC en afvoersystemen geven de hygiëne een belangrijk aandachtspunt voor de voedselveiligheid in gebouwen. De nieuwe richtlijnen zijn gemaakt door een samenwerking tussen de leden van EHEDG. BLÜCHER maakte deel uit van de werkgroep achter deze nieuwe richtlijnen.


EHEDG is een organisatie opgericht in 1989 met als doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. De groep is een consortium van fabrikanten van apparatuur, voedingsindustrie, en onderzoeksinstellingen, evenals de autoriteiten voor volksgezondheid. De leden van EHEDG werken samen om de voedselveiligheid te bevorderen door het verbeteren van hygiënisch ontwerpen in alle aspecten van voedsel productie. Oorspronkelijk had de groep zijn inspanningen toegespitst op de verbetering van de hygiëne in voedselverwerkende apparatuur. De afgelopen jaren richt EHEDG haar aandacht op het bekijken van de gehele voedselproductie en inrichting als geheel. 

Een richtlijn voor een hygiënisch ontwerp 
De werkzaamheden aan de nieuwe richtlijnen waren gestart in 2012 en het resultaat is een hulpmiddel voor alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van voedselproductie faciliteiten . Door vast te houden aan deze hygiënische ontwerp principes, kunnen voedsel fabrikanten zich wapenen tegen een aantal interne en externe factoren, ook bieden ze beveiliging tegen vervuiling en leveren een bijdrage aan het behoud van de hygiënische omstandigheden.

'Best practice' in de diverse productie faciliteiten van een aantal van 's werelds toonaangevende merken hebben de basis gelegd voor de richtlijnen. 

"Hygiëne is essentieel in alle aspecten van het ontwerp van voedsel productieapparatuur, aldus Key Account Manager bij BLÜCHER, Palle Madsbjerg. Hij maakte deel uit van de werkgroep achter de nieuwe richtlijnen. "We hebben reeds jaren deelgenomen aan de werkzaamheden binnen EHEDG en delen nu de kennis van ons product en onderzoek. 

Het klantenbestand omvat een aantal multinationals en het bedrijf heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ´best practice´ met betrekking tot de afvoersystemen van hun klanten. "Eerder werd de afvoer niet van belang geacht in verband met de hygiëne. Echter, een slecht ontworpen afvoer kan een bron zijn van bacteriën en besmetting als het niet goed kan worden schoongemaakt ", zegt Palle Madsbjerg. 

Naast zijn lidmaatschap van de EHEDG, wordt BLÜCHER ook gecertificeerd in Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), een methode voor het analyseren en identificeren van voedselzekerheid risico's. "Naar onze mening; de EHEDG richtlijnen dragen bij aan HACCP door te focussen op een hygiënisch ontwerp. Deze richtlijn geeft de HACCP-verantwoordelijke de mogelijkheid om te evalueren of het hygiënische niveau voldoende is wanneer er wijzigingen en uitbreidingen zijn gemaakt in de voedselverwerkende gebieden. Dus we zijn er zeker van dat de EHEDG richtlijnen zullen bijdragen tot een betere gebouw hygiëne in productiefaciliteiten waar afwatering essentieel is ", zegt Palle Madsbjerg.

De EHEDG richtlijnen zijn beschikbaar op bestelling of te downloaden via www.ehedg.org.


BLÜCHER® Compact

Afvoerputten met vele mogelijkheden voor toepassingen in de wonigbouw, zorg en utiliteit.

Catalogus